อุปกรณ์อัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานรอบข้างสำหรับ IoT

ระบบการจัดการพลังงานที่เก็บเกี่ยวพลังงานโดยรอบจะจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลายพันล้านเครื่องบนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย   MICHAEL ALLEN อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกำลังแพร่หลาย Internet of Things (IoT) ที่เรียกว่าช่วยให้อุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านและเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะของเราสามารถสื่อสารและใช้งานร่วมกันได้ อุปกรณ์ IoT มีการใช้กันมากขึ้นในอุตสาหกรรมทุกประเภทเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมต่อระหว่างกันและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่’ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แพร่หลายอยู่แล้ว เช่น อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์...